Ga naar de inhoud

Bouw gymzaal De Meet officieel van start

Vandaag, op donderdag 11 mei, wordt de bouw van gymzaal De Meet officieel afgetrapt.  De oude gymzaal brandde twee jaar geleden af en inmiddels is WIND Design + Build begonnen aan de bouw van de nieuwe gymzaal.

Feestelijke start

Nadat wethouder Carine Bloemhoff en projectleider Annette Koops vertelden over de bouwplannen voor gymzaal De Meet, mocht de kinderburgemeester samen met de wethouder het bouwbord onthullen. Er klonk een daverend applaus en daarmee ging de bouw officieel van start. “De bedoeling is dat we hard gaan bouwen hier, zodat de kinderen hier begin 2024 weer terecht kunnen,” vertelt wethouder Bloemhoff.

Gymles op maximaal 1 kilometer afstand

Alle leerlingen van basisschool Het Mozaïek, OBS De Wissel en CBS De Borg kunnen straks weer op maximaal 1 kilometer afstand van de school gymmen. “We gaan nu met de bus naar gym. Dat duurt denk ik wel tien of vijftien minuten,” vertelt basisschoolleerling Kiki. Maar dat is met de komst van de nieuwe gymzaal verleden tijd. Naast de basisschoolleerlingen, gaan ook sportverenigingen gebruikmaken van de nieuwe gymzaal. Waaronder de turnvereniging uit Haren.

Een gymzaal van deze tijd

De gymzaal is groter dan de gymzaal die is afgebrand. Dat komt omdat er op dit moment andere kwaliteitseisen gelden voor gymzalen. Niet alleen in het formaat zie je dat terug; ook in de keuze van materialen. Er is gekozen voor circulaire materialen, die soms al eerder gebruikt zijn en altijd goed te recyclen zijn. Ook wordt de gymzaal demontabel, wat betekent dat de gymzaal weer goed uit elkaar kan worden gehaald als deze (over heel wat jaren) weer wordt herbouwd.

Groene gymzaal

Een belangrijk thema bij de ontwikkeling van de nieuwe gymzaal was ‘groen’. Zo wordt de verbinding tussen binnen en buiten gemaakt en komen er genoeg opties om ook buiten bewegingsonderwijs te geven. Daarbij komt dat het dak van de gymzaal wordt bedekt met sedum en er nestkastjes in de gevel van het gebouw worden geplaatst. En niet te vergeten… het gebouw is volledig energieneutraal.