Ga naar de inhoud

In de ontwerpfase worden alle wensen van de school vertaald naar het ontwerp voor een nieuw of gerenoveerd schoolgebouw. Het is belangrijk dat het gebouw goed in elkaar zit qua ontwerp, zodat de school er optimaal gebruik van kan maken. Ook moet het gebouw voldoen aan allerlei eigentijdse richtlijnen én moet het ontwerp goed passen bij de cultuur van de school. Bij deze fase zijn daarom redelijk wat mensen bij betrokken: de school zelf, de gemeente en vaak een projectmanagementbureau. Ook de gekozen architect, constructeur (voor constructie advies) en installateur (verzorgt de installaties) kijken mee.

In het begin is de directeur betrokken, maar zodra de plannen concreter worden en er wordt gekeken naar praktische gebruikshandelingen wordt er vaak een werkgroep of klankbordgroep opgesteld, zodat ook leerkrachten kunnen meedenken. Een ontwerp op hoofdlijnen wordt helemaal tot op detailniveau uitgewerkt. Helemaal tot aan de deurklinken.