Ga naar de inhoud

Tijdens de voorbereiding wordt er gekeken hoe een school ervoor staat. In het scholenplan zijn een aantal aspecten gewogen, zoals de kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de school. Deze aspecten zijn beoordeeld en ingevuld door de schoolbesturen en zijn gecombineerd met de achterstandsscore van de school. Dat is een score die meeweegt in het bepalen van de noodzaak van ver- of nieuwbouw. Op basis van al die factoren krijgt een school een plekje in het scholenplan. Ook de leeftijd van het gebouw wordt meegewogen, maar de beoordeling op kwaliteit staat voorop. Is een school op een hoge positie gekomen? Dan is de urgentie hoger beoordeeld dan bij de scholen die lager in het scholenplan staan.

Als men start met de voorbereiding wordt er gecontroleerd of de invulling zoals in het scholenplan (nog steeds) klopt. Ook een onafhankelijk bureau kijkt dan mee. Als de uitkomst gelijk is, kan men aan de slag. Soms moet er worden gezocht naar een geschikte locatie voor nieuwbouw en eigenlijk altijd moet er een tijdelijke (les)locatie worden gevonden. Daarna kan de architectenselectie starten en gaat het project door naar de ontwerpfase.

De duur van de voorbereiding verschilt sterk per project en duurt bij nieuwbouw vaak langer dan bij renovatie. Hoelang de fase duurt is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de wensen van de school, een locatiestudie of het groen in de omgeving.