Ga naar de inhoud

Groningen investeert wederom fors in de kwaliteit van schoolgebouwen

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting. De gemeente Groningen investeert ook de komende jaren weer miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. De plannen voor schoolgebouwen (voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs) zijn vastgelegd in het Scholenplan Gro Up 2024-2039.

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “Goede en mooie schoolgebouwen, waar leerlingen zich thuis voelen, zijn van waarde. Een duurzaam gebouw met een prettig binnenklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers beter kunnen functioneren. De komende tijd wordt gestart met de planvorming voor maar liefst 22 schoolgebouwen waar (vervangende) nieuwbouw, verbouw of uitbreiding gerealiseerd wordt.” De gemeentelijke investering voor de schoolgebouwen die tot 2027 op de lijst staan is ongeveer 200 miljoen euro. Voor de scholen die vanaf 2028 aan de beurt zijn moet nog financiering geregeld worden.

Als de school een gymzaal heeft, dan wordt deze ook aangepakt. Uiteraard voldoen alle nieuwe scholen aan de laatste klimaateisen. Nadat de afgelopen jaren vooral veel scholen in het basisonderwijs zijn vernieuwd, is de komende periode ook het voortgezet en speciaal onderwijs aan de beurt. De komende jaren gaan bijvoorbeeld het CSG Augustinus, het Parcival college en Gomarus college op de schop.

Investeren in extra ruimte

Het college kiest er voor om in extra ruimte te investeren op scholen waar veel kinderen met een onderwijsachterstand zitten. Wethouder Bloemhoff:

“De extra ruimte is bedoeld voor extra zorg en ondersteuning aan kinderen. We investeren is in de toekomt van onze kinderen waar dat het hardst nodig is!”.

Ook is er geld beschikbaar voor extra ruimte op basisscholen waarvan veel kinderen uitstromen naar praktijkgericht onderwijs. Het extra geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een lokaal voor praktijkonderwijs. Zo kunnen deze scholen beter inspelen op de behoeften van kinderen die graag met hun handen willen werken’

Samenwerking

Het Scholenplan Gro Up is in goede samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Ron Benjamins, bestuurder bij de Christelijke Scholengemeenschap: “Met een nieuw gebouw kun je ook het onderwijs vernieuwen. Het oudste deel van Augustinus is in 1955 gebouwd. Het is charmant en als ouders er komen lijkt het niet veranderd sinds ze er zelf naar school gingen. Maar het is een doolhof van lokalen die niet flexibel in te richten zijn. Daarnaast is het oud en koud. In een nieuw gebouw kunnen we ruimtes maken waar je in kleine of grote groepen kunt samenwerken, één op één begeleiding kunt geven. Waar je met leerlingen kunt ontwerpen met virtual reality of 3D printers. Meer toegespitst dus op wat kinderen nodig hebben en wat deze tijd vraagt”.

Op deze website is te zien welke scholen de afgelopen jaren al zijn aangepakt en wat er nog op stapel staat. De gemeenteraad beslist in mei over het Scholenplan Gro Up en de bijbehorende financiële middelen.