Ga naar de inhoud

Inloopavond internationale campus Groningen

Op 15 februari 2023 vond er een inloopbijeenkomst plaats waarbij direct omwonenden geïnformeerd werden over de plannen voor een internationale campus op het terrein van het Maartenscollege. Vertegenwoordigers van de gemeente en de schoolbesturen van het Maartenscollege, de International School Groningen (ISG) en de Groningse Schoolvereniging (GSV) namen gezamenlijk het voortouw om omwonenden van de plannen op de hoogte te stellen.

Bouwen op vertrouwen: Informatie delen in een vroeg stadium

Het is belangrijk om de omwonenden nu al te betrekken bij de ontwikkeling, ook al bevinden de plannen zich nog in een pril stadium. Hittjo Braam, projectmanager vanuit de gemeente, benadrukt: “In deze fase is nog niets zeker, maar dat maakt het juist waardevol om de omwonenden te betrekken. We kunnen samen verkennen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en zo tot de beste oplossingen komen.” In de toekomstvisie van gemeente en schoolbesturen vormt de locatie van het Maartenscollege de centrale plek waar internationaal- en tweetalig onderwijs op zowel primair- als voortgezet niveau gehuisvest kunnen worden.

Uniek in het Noorden

Het clusteren van de scholen biedt de kans om een doorgaande leerlijn te bieden op een internationale campus wat een unicum in Noord-Nederland is. Roel Scheepens, rector Maartenscollege en International School Groningen, benadrukt het unieke karakter van het project. Scheepens: “Het terrein van het Maartenscollege biedt de mogelijkheden aan de betrokken scholen om zich te verenigen. Dat brengt een betere zichtbaarheid zonder de individuele scholen hun eigen identiteit verliezen. 

Internationaal en tweetalig onderwijs op één locatie

Op de campus is straks ruimte voor 2100 leerlingen, waarvan ongeveer 900 afkomstig zijn van de GSV en 1145 van Maartenscollege en ISG. De campus biedt volgens de plannen straks niet alleen onderwijs, maar ook kinderopvang op een oppervlakte van totaal circa 16.500 vierkante meters. Een belangrijk aspect van het onderwijs is de doorgaande leerlijn, waarbij er samenwerking is tussen de kinderopvang en het primair en voortgezet onderwijs. Van peuter tot student, onderwijs op één locatie versterkt de positie van de leerlingen op meerdere manieren. Dit concept van de doorgaande leerlijn wordt steeds belangrijker in het onderwijs en biedt tal van voordelen voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Natuurlijke spreiding van leerlingen

Om ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar en de omgeving niet in de weg lopen, is er vanuit de haalbaarheidsstudie gekeken naar manieren om dit te voorkomen. Een belangrijk aspect hierbij is spreiding. Erwin Bos, verkeerskundige bij de gemeente Groningen, geeft aan dat verschillende maatregelen genomen worden om de spreiding te bevorderen. Zo worden er verschillende schooltijden gehanteerd, worden leerlingen gestimuleerd om met de fiets te komen en worden er meerdere parkeergelegenheden gecreëerd. Deze maatregelen zorgen voor een natuurlijke spreiding van leerlingen, waarbij er niet alleen rekening wordt gehouden met het volume van de leerlingen die les krijgen, maar ook met de momenten van buitenspelen en het van/naar school gaan.

Bouwen en behouden: bewuste keuzes maken

Omdat de huidige gebouwen niet voldoende ruimte bieden, wordt gekeken naar een combinatie van nieuwbouw en renovatie. “Een goed ontwerp begint met het behouden van wat goed is,” stelt Martine Drijfholt, architect atelier stadsbouwmeester. Zij vertelt dat de architect vanuit het vooronderzoek kaders zal krijgen om een ontwerp te maken. Zo zal er op het oude landgoed niet gebouwd worden en zal naar verwachting tenminste de westvleugel behouden blijven vanwege de cultuurhistorische waarde.

Multifunctioneel gebruik gymzalen

De internationale campus krijgt in de beoogde situatie vier gymzalen. De huidige zalen in de Oostvleugel blijven bestaan. De andere twee gymzalen worden nieuw bijgebouwd. Door de twee nieuwe gymzalen naast elkaar te bouwen ontstaan mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik, zoals tentamenruimte en diploma-uitreikingen. Het biedt ook de mogelijkheid om de gymzaal buiten schooltijd beschikbaar te stellen voor sportverenigingen.