Ga naar de inhoud

Haren krijgt nieuwe gymzaal

In november 2020 brandde de gymzaal in Haren af, waar nu vervangende nieuwbouw voor wordt ontwikkeld. Drie basisscholen zullen in de nieuwe zaal gymlessen geven: CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek. ’s Avonds wordt de zaal verhuurd aan Sport050 en kunnen verenigingen gebruik maken van de locatie. Op dit moment wordt de bouw van de nieuwe gymzaal voorbereid. De verwachting is dat de zaal eind 2023 in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd krijgen de kinderen gymlessen op andere locaties in Haren en Groningen.

De gymzaal

De herbouw vindt plaats op oude locatie. De nieuwe zaal wordt wel een stukje groter dan de oude, omdat er nieuwe normen gelden voor sportzalen. Een mooie bijkomstigheid is dat je je met de nieuwbouw ook kan richten op renovatie. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Menco Oedzes geeft les op CBS De Borg en is betrokken bij de planvorming voor de gymzaal. Hij vertelt over het proces: “In een verkennende sessie met Sport050 mochten we al onze wensen voor de nieuwe gymzaal bespreken. Wat er haalbaar was, maakte toen nog niet zoveel uit. En eigenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de wensen die wij aandroegen waarschijnlijk echt mogelijk waren.”

Moderne snufjes

Oudere gymzalen zijn vaak ingericht in de lengte. Bij de bouw van een nieuwe gymzaal zoals deze, wordt rekening gehouden met het werken in de breedte. Bijvoorbeeld bij de ophanging van ringen en touwen. Dan kan er worden gewerkt in vakken, hoeven de kinderen minder lang te wachten tot ze aan de beurt zijn en kan er zoveel mogelijk worden bewogen tijdens de gymles.  “De zaal zoals wij die graag willen, is van alle moderne snufjes op sportgebied voorzien. Bij de sportzaal van De Wiardt zagen we de GymVaria van Nijha. Dat is een geheel elektronisch systeem waar je dingen mee kan doen die voorheen niet konden. Denk aan hele survival banen. Er zit gewoon heel veel variatie in. Zo kunnen we het maximale uit een les halen,” vertelt Oedzes.

Om af te sluiten geeft Oedzes aan dat hijzelf en andere vakleerkrachten op een hele mooie manier zijn betrokken bij het project: “Dat je vanaf het begin af aan wordt meegenomen in besluitvorming vind ik heel fijn. Er wordt echt geluisterd naar de vakleerkrachten, die er straks natuurlijk het meeste gebruik van maken. Ik vind dat ze dat heel goed hebben gedaan.”