Ga naar de inhoud

Onderzoek aanpak Bisschop Bekkersschool

Aan de Siriusstraat in Paddepoel staat de KDS Bisschop Bekkers; gebouwd in de jaren zestig en inmiddels toe aan een opknapbeurt. Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding, waarbij wordt onderzocht welke variant het meest kansrijk is: nieuwbouw of renovatie met uitbreiding. Daarna start de ontwerpfase.

Een toekomstbestendig gebouw

Jolanda Schoonoort is door de gemeente aangesteld als projectleider voor de school. Zij vertelt dat het gebouw niet voldoet aan de huidige kwaliteitseisen: niet vanuit functioneel en technisch oogpunt, maar ook niet op het gebied van duurzaamheid. Met een ouder schoolgebouw zoals dit, loop je als school dus tegen diverse problemen aan. De mate waarin het gebouw ondersteunend is aan de inhoud van het onderwijs, is daar een voorbeeld van. Nu is het moment om gezamenlijk een toekomstbestendig gebouw vorm te gaan geven.

Flexibiliteit

“De flexibiliteit die het onderwijs van nu vraagt, wordt niet ondersteund door het huidige gebouw. Je kunt hier geen deel van het lokaal afschermen, rustig met een groepje in de gang gaan werken of met een collega uit een aangrenzende klas samenwerken zonder onhandige onrust te creëren” vertelt directeur Marion Slijpen. “In ons Daltononderwijs hebben we behoefte aan een klaslokaal voor gezamenlijke instructie en groepsactiviteiten.  Maar er moet ook voldoende plek zijn voor samenwerken in groepjes en voor een kind dat een poosje alleen wil werken. Daarnaast is het fijn wanneer onze kinderen een prettige en veilige plek hebben om te chillen”.

Daarom willen we graag een school die flexibiliteit biedt. “Daarnaast blijft onderwijs steeds in ontwikkeling,” stelt de directeur. “Als een school meubilair heeft dat makkelijk is te verplaatsen en bijvoorbeeld schuifwanden, is de kans groot dat het gebouw duurzamer zal zijn en langer zal passen bij de ontwikkelingen in het onderwijs.”

Verbinding met de omgeving

De school betrekt de omgeving zoveel mogelijk bij het onderwijs en de vormgeving daarvan. Ook is er bij de invulling van het programma van eisen samen met het team en de leerlingen gekeken wat er nodig is en hoe dat moet worden vormgegeven. “Het programma van eisen blijft een belangrijke meetlat om aan te blijven toetsen gedurende het hele proces. Waarom hebben we ergens voor gekozen? En waar staan we voor?” legt projectleider Schoonoort uit. “De vorm moet namelijk de onderwijsvisie volgen.”

Directeur Slijpen beschrijft de rol van de leerlingen in het proces: “De kinderen denken steeds mee. En het grappige is: zij kiezen voor houttinten en wit, aangevuld met een beetje groen of blauw. Het moodboard dat wij hadden gemaakt, vonden ze nog te wild!”

Die verbinding met de omgeving uit zich ook buiten schooltijd. Dan wordt het schoolgebouw gebruikt voor onder andere Arabische les en een opleiding van WerkPro. “Ik vind het heel fijn dat dat soort dingen hier op een veilige plek kunnen. En we kunnen nog meer betekenen voor onze directe omgeving wanneer we geschikte ruimte hebben voor dit soort activiteiten en bijeenkomsten,” zegt directeur Slijpen.

Verlengde schooldag

Een ander mooi voorbeeld van de verbinding met de omgeving is de ‘verlengde schooldag’, waarbij een goed naschools aanbod wordt verzorgd. De school wil hierin ook gebruik gaan maken van de kwaliteiten en talenten van de ouders. “Eén van de activiteiten die erg populair is in de verlengde schooldag is koken. Het liefst zouden we meer ruimte hebben om met de ouders en kinderen een bepaalde keuken te ontdekken. En die komt er straks!” vertelt de directeur. Ook de multifunctionele gymzaal waaraan gewerkt wordt, gaat een rol spelen in de verlengde schooldag. “In het kader van bewegen is er voor deze school een aanvraag gedaan voor extra ruimte, om zo ook beweging een plek te kunnen geven in de wijk,” licht projectleider Schoonoort toe.

Verwacht wordt dat er in 2023 gestart kan worden met de bouw, zodat de school in 2024 in gebruik kan worden genomen.