Ga naar de inhoud

De school is, naast thuis, misschien wel de belangrijkste plek in het leven van een kind. Ze speelt een belangrijke rol bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. De school is het ankerpunt in de omgeving en zorgt voor houvast, verbinding, inspiratie en structuur.

Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen in hun ontwikkeling, in welk gezin of welke plek zij ook geboren worden. Om daaraan bij te dragen, investeert de gemeente Groningen in de komende jaren onder andere vele miljoenen euro’s in nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen met het scholenplan Gro Up. Om het geld goed te besteden, onderzoeken we daarom met de scholenmanifestatie Schoolvoorbeeld hoe we de beste schoolgebouwen op de beste plek kunnen realiseren.

Met het scholenplan realiseren we kwalitatief goede schoolgebouwen. Een goed gebouw in een prettige omgeving met een goed binnenklimaat draagt bij aan het optimaal presteren door leerlingen en medewerkers. Dit helpt leerlingen in Groningen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Want gelijke kansen komen niet vanzelf, het vraagt extra en gerichte investeringen. Niet alleen in onderwijshuisvesting maar ook in bijvoorbeeld naschoolse activiteiten en de inzet van zogeheten brugfunctionarissen die een brug slaan tussen thuis en school.

Met het scholenplan Gro Up geven we een sterke impuls aan kwaliteit van scholen, de schoolomgeving en aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp. Met de kennis en ervaring die leerlingen opdoen op school, groeien ze uit tot volwassen inwoners die straks zelf meebepalen hoe de gemeente zich ontwikkelt. Zo groeit het kind op met onderwijs en groeit het onderwijs mee met het kind.

Voor de uitvoering van het scholenplan Gro Up werken we uiteraard samen met de scholen: de school zorgt voor de inhoud van het onderwijs en de gemeente voor de schoolgebouwen. Zodat we samen staan voor het opgroeiende kind en samen werken aan de groei van Groningen.