Ga naar de inhoud

Voorbereiding IKC Rummerinkhof in Haren gaat verder

In samenwerking met OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor een nieuw integraal kindcentrum (IKC Rummerinkhof) aan de Rummerinkhof 8 in Haren. De omgevingsvergunning is namelijk definitief.

De gemeenteraad van de gemeente Groningen behandelt het realisatiekrediet voor IKC Rummerinkhof in juni 2024. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten na de zomervakantie 2024. Om ruimte te maken voor het nieuwe IKC Rummerinkhof wordt het oude schoolgebouw (voormalig Zernike Junior College) gesloopt. Als alles volgens plan verloopt kan het nieuwe IKC Rummerinkhof in de eerste helft van 2026 in gebruik worden genomen.

De Brinkschool maakt nu nog gebruik van het oude Zernike schoolgebouw voor de tijdelijke huisvesting van acht bovenbouw groepen (5 t/m 8). SKH verzorgt er de buitenschoolse opvang. Vanaf de zomervakantie 2024 gaan de bovenbouw groepen van de Brinkschool en SKH, voor de duur van de bouwperiode, tijdelijk gebruik maken van de voormalige basisschool De Linde aan de Hertenlaan 21 te Haren. De onderbouw groepen (1 t/m 4) blijven tijdens de bouwperiode op de locatie Oude Brinkweg. Om de acht bovenbouw groepen van de Brinkschool bij elkaar te huisvesten aan de Hertenlaan 21 is een extra tijdelijk lokaal nodig. Uitgangspunt is dat het extra tijdelijke lokaal na gebruik door de Brinkschool weer wordt verwijderd.