Ga naar de inhoud

Plannen uitbreiding Peter Petersenschool

De Peter Petersenschool is de afgelopen jaren gegroeid, waardoor zij nu gedeeltelijk in tijdelijke huisvesting zitten. Deze tijdelijke huisvesting staat dan wel op het schoolterrein, maar is niet optimaal. Daarom liggen er plannen klaar om de school te voorzien van permanente uitbreiding. Ook de renovatie van het bestaande gebouw wordt meegenomen, zodat de school de komende jaren weer vooruit kan met een fris schoolgebouw. Er wordt uitgebreid met drie nieuwe lokalen, er wordt een nieuwe kleuterspeelzaal gemaakt én een groot leerplein met podium. De verwachting is dat de uitbreiding aan het begin van 2023 gerealiseerd is.

Toename aantal leerlingen

Tom Verbeek is directeur van de Peter Petersenschool. Hij vertelt meer over de toename van het aantal leerlingen: “Enerzijds zien we groei in onze regio omdat er een grote wijk achter onze school gebouwd is, het Harener Holt. Maar anderzijds merken we ook op onze andere school – in Hoogezand – een toename in het aantal leerlingen. En daar is geen nieuwbouwwijk gebouwd. Dus we zien ook wel een toename van ouders die heel bewust kiezen voor het Jenaplanonderwijs,” vertelt Verbeek.

De wereld ontdekken

Vóór de bouw van de nieuwbouwwijk, lag er achter de school een groot stuk ruig groen: van moeras tot boomsingels en een stuk bos. Daar maakte de school destijds veel gebruik van. Voor lessen, maar ook voor vieringen en pauzes. Die mogelijkheden zijn met de komst van de wijk grotendeels verdwenen en daarom vindt de school het belangrijk om zélf veel met groen te doen. Gelukkig hebben ze daar op het grote plein alle ruimte voor. “We vinden het vanuit onze onderwijsvisie erg belangrijk dat kinderen de wereld ontdekken,” vertelt directeur Verbeek. “Rond onze school vind je daarom insectenhotels, stukken groen waarin kinderen zelf kunnen struinen en poeltjes met kikkers en vissen.”

“Ouders hebben eerder een grote torteltuin aangelegd,” vervolgt directeur Verbeek. “Dat is een soort ontdektuin met kruipbuizen, bomen, planten en een doolhof van wilgentenen.  Die gaan we verplaatsen naar het nieuwe deel van het plein, dat vrijkomt door de sloop van de tijdelijke huisvesting.” Verder wordt het plein aangevuld met een mooie pannakooi in groenthema.

Verkeersontwerp

Ook krijgt de school nieuwe buren. Naast de Peter Petersenschool – in het gebouw van het oude Zernike College – wordt de Brinkschool straks gehuisvest in het nieuwe IKC Rummerinkhof. De komst van deze relatief grote school, náást de Peter Petersenschool heeft ervoor gezorgd dat de gemeente en de schoolbesturen veel aandacht hebben moeten besteden aan het verkeer. Thijs Stam is opdrachtgever namens de gemeente Groningen, hij vertelt over de nieuwe situatie: “De verhuizing van de Brinkschool betekent dus dat je op één plek aan de Rummerinkhof in Haren twee forse scholen krijgt. En dat in een gewone woonwijk. Dat maakt dat je goed moet nadenken: hoe ga je dat verkeer goed organiseren? Er is een grote locatiestudie aan vooraf gegaan en we hebben er alle vertrouwen in dat we het halen en brengen zo veilig mogelijk kunnen maken.”

Ondanks de groei staat de Peter Petersenschool al een tijdje weer open voor nieuwe leerlingen. Alle kinderen krijgen binnenkort een mooi plekje in de opgeknapte school. Directeur Verbeek kan niet wachten om iedereen straks in de vernieuwde school te ontvangen.

Meer lezen over de school? Dat kan op: www.jenaplanschool.nl/pps