Ga naar de inhoud

Plannen voor huisvesting Quintusschool

De SWS (samenwerkingsschool) Quintusschool is ontstaan uit een fusie tussen CBS De Marke en OBS De Meent. Met zo’n 125 leerlingen en vijf tot zes groepen groeit de school uit z’n jasje. Dat jasje is er niet zomaar één, je vindt de Quintusschool namelijk in een mooi monumentaal pand in Glimmen.

Volgens het scholenplan van de gemeente Groningen komt de Quintusschool in 2035 in aanmerking voor een transformatie. Tegen die tijd zal er een transformatie plaatsvinden van het monumentale deel van het gebouw. Omdat toename in het aantal leerlingen nu al speelt, dient de school voor die tijd te worden uitgebreid. Eventueel in de vorm van tijdelijke huisvesting.

Onderwijs én opvang

De Quintusschool biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang: het is een integraal kindcentrum (IKC). De kinderopvang wordt verzorgd door Kids First. Nicolet Bos is locatiedirecteur van de opvang én directeur van de Quintusschool, wat maakt dat zij een centrale aansturing kan verzorgen. Bos vertelt over de noodzaak van de uitbreiding: “Op dit moment zit er een groep in een geïmproviseerde klas en is er geen ruimte voor een speellokaal. De uitbreiding is belangrijk omdat we natuurlijk les willen geven in een gepaste ruimte. Maar ook omdat meer ruimte betekent dat er meer mogelijkheden komen voor de opvang. De opvang heeft nu een wachtlijst. Dus als we niet inspringen, gaan mensen kiezen voor een andere opvang. Terwijl wij merken dat er juist vanuit de opvang veel kinderen op onze school blijven.”

Onderhoud

De mogelijkheden voor de Quintusschool worden momenteel verkend. Renate Buma is als adviseur onderwijshuisvesting betrokken bij het project, zij vertelt: “We werken op dit moment aan de verkenning van de mogelijkheden. De school bestaat uit verschillende bouwdelen, maar is grotendeels gehuisvest in een monumentaal pand. In het scholenplan is deze school op ‘transformatie’ gezet. Dus dat betekent dat het zoveel waarde heeft dat je niet gaat slopen en nieuwbouwen, maar dat je gaat transformeren. Dat stuk is nog wel een puzzel. Daarom is 2021 uitgetrokken om te bepalen wat de mogelijkheden zijn. Begin 2022 wordt helder welk scenario uitgangspunt wordt.”

Ondanks dat het huidige gebouw niet voldoende aansluit bij de school, wordt er nog wel veel aandacht besteed aan het onderhoud. Zeker ook omdat het monumentale deel zal blijven bestaan. Zo is er binnen geschilderd en zal dit jaar een deel van de dakpannen worden vervangen. “We besteden aandacht aan het onderhoud, op basis van het meerjarenplan. Maar bij de transformatie wordt er straks ook gekeken naar dingen die duurzamer kunnen worden en wordt er meer gekeken naar de lange termijn,” vertelt directeur Bos.

Het schoolplein

Zo’n anderhalf jaar geleden is het schoolplein helemaal aangepakt. Toen is er besloten dat het plein voor alle kinderen in Glimmen moet zijn, vertelt directeur Bos: “Er zijn niet heel veel speelplekken hier, dus we willen dat kinderen er ten alle tijden gebruik van kunnen maken. Daarom hebben we ervoor gekozen om geen hekken neer te zetten. Alleen ’s avonds laat en ’s nachts is het plein niet toegankelijk, want we willen natuurlijk niet dat de buurt ergens last van heeft.” En zo maken kinderen uit Glimmen niet alleen in de pauzes, maar ook buiten schooltijd dankbaar gebruik van het schoolplein met een mooie pannakooi, speeltoestellen en veel natuurlijke materialen.