Ga naar de inhoud

Plannen voor internationale campus in Groningen

Er wordt druk gewerkt aan de plannen voor een campus voor het Maartenscollege, GSV en ISG, op de locatie van het Maartenscollege in Haren. Het clusteren van de scholen biedt de kans om een doorgaande leerlijn te bieden, binnen een internationale campus. En dat is uniek in Noord-Nederland. Op de campus moeten straks ook kinderopvang en sportvoorziening te vinden zijn. De oplevering wordt verwacht in 2027, in deze eerste fase worden de mogelijkheden verkend en wordt de bouw van de campus voorbereid. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken wat er binnen het budget gerealiseerd kan worden.

Nieuwbouw en renovatie

Het gebouw dat er al staat is niet groot genoeg om alle scholen in te huisvesten. Er wordt daarom gekeken naar de mogelijkheden om een combinatie te maken tussen nieuwbouw en renovatie. “Het is belangrijk dat de bestaande bouw straks voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. En daarbij moet het aansluiten op de nieuwbouw,” legt Hittjo Braam, projectleider vanuit de gemeente, uit. De verwachting is dat ten minste één van beide vleugels behouden blijft, wegens de cultuurhistorische waarde die het gebouw heeft. “Ondanks dat het een groot terrein is, is het nog wel een puzzel om de benodigde ruimte er kwijt te kunnen in combinatie met de bestaande bouw. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met locaties waar wel of niet mag worden gebouwd, met het verkeer, het parkeren en de cultuurhistorie. Maar ook met de ecologie en monumentale bomen op het terrein.”

Eén rijke omgeving

Ton Wiegman is directeur bij GSV en vertelt over de noodzaak van de nieuwe campus voor zijn school: “We zijn door groei op verschillende locaties uitgekomen. Onze wens is om weer één locatie te hebben waarbij alle afdelingen elkaar kunnen ontmoeten, zodat we een goede wisselwerking krijgen. Nu zitten internationaal, tweetalig en hoogbegaafden onderwijs apart. De campus is een hele goede gelegenheid om alles te combineren.” Daarbij is er een sterke wens om de diverse culturen binnen de scholen weer met elkaar in contact te brengen. “Er zijn veel verschillende nationaliteiten binnen de schoolmuren. Dat schept een hele rijke omgeving waarbij kinderen elkaar leren begrijpen. De hele wereld komt eigenlijk in het klein hier bij elkaar,” vertelt Wiegman.

Ook Roel Scheepens, rector van het Maartencollege is enthousiast over de toekomstige samenwerking. “Ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten als het gaat over onderwijskundige aanpak. Het projectmatige onderwijs en het onderzoek gestuurde onderwijs dat het GSV geeft sluit heel goed aan op het onderwijs dat wij geven,” vertelt hij.

Eén doorgaande leerlijn

De nieuwe campus gaat veel betekenen voor Noord-Nederland. “Het is iets waar we al jaren mee bezig zijn,” vertelt Wiegman. “We willen internationaal onderwijs met één doorgaande leerlijn aan kunnen bieden aan ouders die werken bij bedrijven in het Noorden. Het is daarbij belangrijk dat primair en voortgezet onderwijs samen komen op één plek. Een leerlijn van nul jaar tot en met de universiteit, vind je dan in de stad Groningen.”

“En dan zie je ook dat mensen die in en rond Groningen gaan wonen, best een uur naar hun werk willen rijden. Zolang de kinderen maar op een goede school zitten. Zij gaan dan misschien in Haren of Groningen wonen, terwijl ze vijftig kilometer verderop werken,” voegt Scheepens daaraan toe.