Ga naar de inhoud

Plannen voor nieuwbouw De Poort in Ten Boer

De Poort is een school die in het aardbevingsgebied valt. Zodoende lagen er plannen om de school bouwkundig te versterken, maar tijdens de voorbereiding van die versterking is er gezamenlijk geconstateerd dat de school nu te groot is. Het leerlingaantal is de afgelopen jaren gedaald en dus is er besloten om een budget beschikbaar te stellen om de school te verkleinen. Duurzaamheid speelde een belangrijke rol in dat besluit; het verwarmen van een te grote school is niet erg duurzaam. Daarom was de keuze om deze overtollige ruimte te verstevigen niet logisch. Uiteindelijk bleek dat het nieuwe budget om de school te verkleinen, zelfs toereikend was om een hele nieuwe school te bouwen. Dat bood de kans om in één keer te voldoen aan de nieuwe eisen rondom kwaliteit en duurzaamheid, zodat de nieuwe school straks weer veertig jaar vooruit kan.

Duurzaam én open

Bijkomend voordeel is natuurlijk dat de nieuwbouw straks helemaal aansluit bij het onderwijs. “De school past straks weer bij het aantal leerlingen dat we hebben en de uitgangspunten die we belangrijk vinden. Een open school. Een plek waar je je welkom voelt, die weer past in de omgeving. Met lesruimtes, lespleinen en stilteruimtes,” vertelt Tiemen Oosterhoff, directeur huisvesting bij NoorderBasis.

Overzicht en transparantie

Martin Grasdijk is directeur van De Poort en vertelt over de kansen die het nieuwe gebouw biedt: “Je zal straks veel meer overzicht in de school krijgen. We hebben nu een schoolgebouw met een hele rare vorm en veel lege lokalen. Dat is natuurlijk ongezellig, maar het zorgt er ook voor dat er ruimtes zijn waar we de kinderen niet goed genoeg kunnen zien. Dat zal straks veel beter zijn: we hebben een transparant gebouw met een grote overzichtelijke hal waar de lokalen op aansluiten. De kinderen verdwijnen niet meer uit het zicht én de kinderen kunnen ons ook altijd zien.”

In het nieuwe gebouw zie je straks veel glas, veel daglicht en twee mooie leerpleinen. Op die leerpleinen kan je bijvoorbeeld thematisch of klasoverstijgend werken. De leerlingen uit de onderbouw gaan elkaar zo meer zien. Dat geldt ook voor de midden- en bovenbouw. En de leerkrachten kunnen elkaar met de komst van de lespleinen beter ondersteunen.

Schoolplein met duurzame inrichting

In samenwerking met de gemeente wordt er verder gekeken naar de inrichting van het schoolplein. Een deel van de buitenruimte wordt teruggegeven aan de gemeente en een ander deel wordt opgeknapt. Directeur Grasdijk hoopt ook op het plein weer een duurzame inrichting terug te zien, met veel groen en natuurlijke materialen: “Zorgen voor de natuur en zuinig omgaan met de middelen die we hebben op de wereld, past bij de identiteit van onze school.”

Rond mei dit jaar vindt een verhuizing plaats naar tijdelijke huisvesting. De kinderen krijgen les in het gebouw waar vroeger de Huifkar zat. “Aansluitend gaan we het gebouw slopen en daarna beginnen we met bouwen. Het streven is om eind van dit kalenderjaar het gebouw al gereed te hebben. Dat betekent niet dat we dan al verhuisd zijn, want het terrein moet dan nog gedaan worden. We hopen in het voorjaar van 2023 gebruik te kunnen maken van de nieuwe school,” sluit Oosterhoff af.