Ga naar de inhoud

Gymzaal De Meet

In november 2020 brandde de gymzaal in Haren af, waar nu vervangende nieuwbouw voor wordt ontwikkeld. Drie basisscholen zullen in de nieuwe zaal gymlessen geven: CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek. ’s Avonds wordt de zaal verhuurd aan Sport050 en kunnen verenigingen gebruik maken van de locatie. De verwachting is dat de zaal eind 2023 in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd krijgen de kinderen gymlessen op andere locaties in Haren en Groningen.

Op de oude locatie

De herbouw vindt plaats op oude locatie. De nieuwe zaal wordt wel een stukje groter dan de oude, omdat er nieuwe normen gelden voor sportzalen. Een mooie bijkomstigheid is dat je je met de nieuwbouw ook kan richten op renovatie. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Menco Oedzes geeft les op CBS De Borg en is betrokken bij de planvorming voor de gymzaal. Hij vertelt over het proces: “In een verkennende sessie met Sport050 mochten we al onze wensen voor de nieuwe gymzaal bespreken. Wat er haalbaar was, maakte toen nog niet zoveel uit. En eigenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de wensen die wij aandroegen waarschijnlijk echt mogelijk waren.”

Gymles op maximaal 1 kilometer afstand

Alle leerlingen van basisschool Het Mozaïek, OBS De Wissel en CBS De Borg kunnen straks weer op maximaal 1 kilometer afstand van de school gymmen. “We gaan nu met de bus naar gym. Dat duurt denk ik wel tien of vijftien minuten,” vertelt basisschoolleerling Kiki. Maar dat is met de komst van de nieuwe gymzaal verleden tijd. Naast de basisschoolleerlingen, gaan ook sportverenigingen gebruikmaken van de nieuwe gymzaal. Waaronder de turnvereniging uit Haren.

Een gymzaal van deze tijd

De gymzaal is groter dan de gymzaal die is afgebrand. Dat komt omdat er op dit moment andere kwaliteitseisen gelden voor gymzalen. Niet alleen in het formaat zie je dat terug; ook in de keuze van materialen. Er is gekozen voor circulaire materialen, die soms al eerder gebruikt zijn en altijd goed te recyclen zijn. Ook wordt de gymzaal demontabel, wat betekent dat de gymzaal weer goed uit elkaar kan worden gehaald als deze (over heel wat jaren) weer wordt herbouwd.

Groene gymzaal

Een belangrijk thema bij de ontwikkeling van de nieuwe gymzaal was ‘groen’. Zo wordt de verbinding tussen binnen en buiten gemaakt en komen er genoeg opties om ook buiten bewegingsonderwijs te geven. Daarbij komt dat het dak van de gymzaal wordt bedekt met sedum en er nestkastjes in de gevel van het gebouw worden geplaatst. En niet te vergeten… het gebouw is volledig energieneutraal.

Lees ook

– Bekijk hier het nieuwsartikel over de officiële start van de bouw van gymzaal De Meet (met video)
– Bekijk hier het nieuwsartikel over de plannen voor gymzaal De Meet
– Bekijk hier het nieuwsartikel over waarom gymzaal De Meet verbouwd wordt