Ga naar de inhoud

IKC Rummerinkhof: OBS De Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren

De Brinkschool gaat verhuizen. Ze danken hun naam aan de huidige locatie aan de Brinkweg in Haren, maar zijn de laatste jaren uit hun jasje gegroeid. Momenteel vind je de klassen verspreid over twee locaties, maar de grote wens om alle kinderen en teamleden weer onder één dak te krijgen gaat in vervulling. Die grotere locatie is gevonden aan het Rummerinkhof 8. En de verhuizing maakt ook gelijk een tweede wens mogelijk: een structurele samenwerking met Stichting Kinderopvang Haren. Daarmee vormen de Brinkschool en de kinderopvang samen een integraal kindcentrum en spreken we over IKC Rummerinkhof (werktitel). De verwachting is dat het nieuwe gebouw begin 2024 in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd wordt er gewerkt aan vervangende nieuwbouw op de nieuwe locatie.

Allemaal onder één dak

“We zijn heel erg blij met de plannen voor de nieuwe locatie,” vertelt Joyce Mollema, directeur van de Brinkschool en toekomstig directeur van het IKC Rummerinkhof. “Het ontwerp is prachtig en het gebouw gaat mooi op in de natuur. Ook de mogelijkheden die het ons biedt zijn fantastisch. Groep één tot en met vier zitten nu op een andere locatie dan groep vijf tot en met acht. Ik kijk er enorm naar uit dat we straks allemaal weer onder één dak zitten. Zodat broertjes en zusjes samen naar dezelfde school kunnen gaan en de teamleden weer bij elkaar in de buurt werken. Zo leren we elkaar straks allemaal weer beter kennen en zijn er meer mogelijkheden om samen te werken en spelen.”

Onderwijs en opvang

“Verder zien we dat onderwijs en opvang steeds meer met elkaar zijn verweven,” vervolgt de directeur. “We vinden het belangrijk dat alles één doorgaande lijn wordt: zowel de overgang van de peuters naar groep één, maar ook dagelijks door de voorschoolse opvang, het onderwijs en de naschoolse opvang mooi op elkaar aan te laten sluiten. Kinderen zien dezelfde professionals, krijgen een vertrouwd gevoel en het team zorgt voor een warme overdracht. Is er vandaag bijvoorbeeld iets gebeurd? Dan zorgt de pedagogisch medewerker dat de leerkracht dat weet, en andersom. Die samenwerking wordt heel belangrijk.”

Sport, spel en beweging

Daarnaast wordt er gewerkt aan de plannen voor het nieuwe schoolplein. “We gaan ervoor zorgen dat er ruimte is voor sport, spel en beweging. De plannen zijn nog niet definitief, maar we willen bijvoorbeeld aandacht besteden aan motorische vaardigheden door stapstenen te plaatsen. Maar er moet natuurlijk ook genoeg ruimte zijn voor fietsjes en stuurkarren voor de jongere kinderen. En voor kleiner spel zoals touwtje springen en tikkertje. Tot slot we kijken naar de mogelijkheden voor een pannakooi,” vertelt directeur Mollema.

Ook het sporten krijgt een mooie boost. Er wordt een nieuwe gymzaal gebouwd. Voor de gymlessen kunnen de kinderen straks gewoon binnendoor naar de nieuwe zaal. Met de komst van de gymzaal krijgt ook Sport050 straks een plekje in het IKC. Buiten schooltijden verzorgen zij sportactiviteiten en maken diverse verenigingen gebruik van de voorzieningen. Van de gymzaal zal ook de Peter Petersenschool, gelegen vlak naast het IKC, gebruik gaan maken.

Verkeersontwerp

Dat die twee scholen naast elkaar liggen maakt dat er straks dagelijks super veel kinderen naar het Rummerinkhof komen. “Dat is gewoon een woonwijk in Haren,” vertelt Thijs Stam, opdrachtgever namens de gemeente Groningen. “Na een grote locatiestudie is besloten om de Brinkschool te huisvesten op locatie van het oude Zernikecollege, naast de Peter Petersenschool. Omdat we behoorlijk wat toevoegen op deze locatie is het belangrijk dat we veel aandacht besteden aan het verkeersontwerp. Daar wordt momenteel aan gewerkt, zodat het halen, brengen en zelf naar school fietsen straks allemaal veilig kan.”