Ga naar de inhoud

Het Mozaïek

Het schoolgebouw van Het Mozaïek – school met de bijbel – gevestigd aan de Tussenziel in Haren, wordt verduurzaamd, gerenoveerd en uitgebreid. Met de uitbreiding van ongeveer 60m2 wordt ook de onderwijskundige functionaliteit van het gebouw weer up-to-date. De werkzaamheden hiervoor starten nog voor de zomervakantie. Aannemer Boerbouw Groningen BV uit Leek zal deze werkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat er weinig overlast zal zijn voor de omgeving. De kinderen hebben inmiddels tijdelijke huisvesting gekregen in de voormalige basisschool De Linde aan de Hertenlaan. De aannemer begint voor de zomervakantie met sloopwerkzaamheden in het gebouw. Vervolgens start de nieuwbouw van de uitbreiding en aansluitend diverse aanpassingen in en aan het gebouw zelf. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 klaar zullen zijn. Daarna komen de kinderen weer terug naar hun vernieuwde school.

Uitbreiding, verduurzaming en renovatie

Het Mozaïek wordt toekomstbestendig gemaakt en uitgebreid. De school heeft namelijk de afgelopen jaren te maken met een stijging van het aantal leerlingen. In 2019 is al besloten het schoolgebouw te verduurzamen en te renoveren. Deze werkzaamheden zijn nu – samen met de uitbreiding – in het ontwerp verwerkt. Door het aanbouwen van een nieuw lokaal wordt intern ruimte vrijgemaakt voor een centrale leerpleinomgeving. Dit verbetert de functionele kwaliteit van
het gebouw sterk, waarmee het weer aansluit bij de hedendaagse onderwijskundige eisen. Hiermee wordt het een prachtig nieuw onderkomen voor de kinderen. Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten en een nieuw lokaal. Aan de binnenkant vinden naast veel functionele en onderwijskundige aanpassingen ook technische kwaliteitsverbeteringen plaats. Met de uitbreiding, verduurzaming en renovatie wordt ingezet op een energieneutraal en toekomstbestendig gebouw.

Illustratie

Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten en een
uitbreiding. Voor de wegenstructuur en/of de directe omgevingen zijn er geen veranderingen.