Ga naar de inhoud

OBS De Driebond

Afgerond

Er is een nieuwe school gebouwd voor OBS De Driebond in Engelbert. Het schoolgebouw is sinds februari 2023 in gebruik en vooral het leerplein en de connectie met het MFC bevallen erg goed. Het Daltononderwijs komt in het nieuwe gebouw nóg beter tot zijn recht.

Een uniek ontwerp

“Het is een heel leuk ontwerp geworden,” vertelt voormalig directeur Wieke Zondervan. “Het zijn als het ware allemaal kleine aaneengeschakelde huisjes, die samen de school vormen. Dat past goed in ons dorp. Ook de oude school leek op twee huisjes die aan elkaar waren gekoppeld.” Verder wordt de plattegrond van de school gekenmerkt door een centrale groepsruimte waar de klaslokalen omheen liggen. Vanuit ieder klaslokaal is er uitzicht op de groepsruimte. Iets dat goed past bij het Daltononderwijs dat De Driebond geeft.

Geborgenheid, duurzaamheid en aandacht voor de omgeving

De architect heeft een mooi maar vooral functioneel gebouw ontworpen dat geborgenheid uitstraalt door de aan elkaar geschakelde huisjes. Het schoolgebouw voldoet aan alle moderne huisvestingseisen; energieneutraal, aardbevingsbestendig en duurzaam. Er is op alle vlakken rekening gehouden met de omgeving. Met de ingemetselde nestkasten is er bijvoorbeeld ruimte voor de vogels gemaakt. Verder is er rondom de school voor voldoende parkeergelegenheid gezorgd. 

Schoolgebouw past perfect bij het Daltononderwijs

Hoewel er op de oude locatie ook sprake was van kwalitatief onderwijs ondersteunde het gebouw, met hoge lokalen en smalle gangen, de kernwaarden van het Daltononderwijs niet. Het nieuwe gebouw heeft een ruim leerplein waar leerlingen samen kunnen werken en leren. Er was in de oude situatie geen geschikte ruimte voor leerlingen om elkaar te ontmoeten waardoor zij vaak gezamenlijke opdrachten in de klaslokalen deden. Directeur Sanne Lantinga vertelt“Het allermooiste vind ik dat de nieuwe omgeving vraagt om bepaald gedrag. Zonder dat je veel aandacht aan hoeft te besteden, voelen leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voor elkaar. En dat voelt als een eenheid”.

Driebond op terrein MFC

Enkele jaren geleden dreigde de school in Engelbert te verdwijnen, maar dankzij de inzet van ouders is de school behouden gebleven. Er werd gestart met het proces om een nieuw terrein te vinden voor een modern schoolgebouw. Uiteindelijk werd besloten om de school te bouwen op het terrein van het MFC, waardoor sport, onderwijs en kinderopvang op één locatie te vinden zijn. Met de opening van de school is er niet alleen een prachtig nieuw schoolgebouw verrezen, maar ook gezorgd voor een toekomstbestendige omgeving die ruimte biedt aan ontwikkeling op ieder vlak. 

Verkeer

Bij de planvorming is veel zorg besteed aan het verkeer. Thijs Stam is projectleider bij de gemeente Groningen en vertelt: “Met de komst van de school bij het MFC krijgen we te maken met meer verkeersintensiteit. Omdat veel kinderen worden gehaald en gebracht. Dat moet natuurlijk goed en veilig georganiseerd zijn. En daarom hebben we in het project niet alleen de realisatie van de school zitten, maar ook een nieuwe entree met een nieuwe parkeerplaats en alles wat daarbij hoort.”

Opening

De nieuwe school in Engelbert is op 17 februari 2023 geopend. Bekijk hieronder de school en lees meer over de opening.

Lees ook

Bekijk het artikel over de opening (met video)
Bekijk het artikel over de verhuizing
Bekijk het artikel over de plannen

Media

Video opening OBS De Driebond in Engelbert