Ga naar de inhoud

Gymzaal Korreweg

Afgerond

Aan de Molukkenstraat is een nieuwe gymzaal gebouwd, naast de OBS Karrepad. Eind 2019 brandde de oude gymzaal af; sindsdien is er gewerkt aan plannen voor een nieuwe sportvoorziening. Op 14 november 2022 is de nieuwe gymzaal officieel geopend; een feestelijk moment!

Nieuw plekje

De zaal is gebouwd op dezelfde locatie, maar niet op precies dezelfde plek. De nieuwe gymzaal is namelijk een slag groter dan de oude. Dat komt door de nieuwe eisen waaraan de voorziening moet voldoen. Als de gymzaal op de oude plek had moeten worden teruggeplaatst, hadden de naastgelegen schoolgebouwen ook compleet verbouwd moeten worden. En dat was niet wenselijk. “We merkten ook dat er door het verdwijnen van de oude gymzaal ineens veel meer lucht in het schoolplein kwam, omdat er een doorkijk was naar de Korreweg. Het besluit om niet op dezelfde plek terug te bouwen ontstond dus niet alleen omdat de bouwkavel te klein was, maar ook omdat het de school een hele andere uitstraling geeft,” vertelt Annette Koops, projectleider van de gemeente Groningen.

Molukkenplantsoen

De gymzaal bevindt zich nu aan de rand van het Molukkenplantsoen; een bijzonder gebied, waarbij extra maatregelen moeten worden genomen met het oog op de natuur en ecologie. Daarom worden er bijvoorbeeld nestkasten aan de gevel bevestigd en worden er extra openingen in de gevel gerealiseerd. Zo biedt het gebouw niet enkel huisvesting voor de sportende leerlingen, maar ook voor de vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen uit de omgeving.

Groen karakter

Het groen van de omgeving is zelfs een beetje ‘naar binnen gehaald’, doordat er grote ramen in de gymzaal zijn geplaatst. Berber Hempenius is leerkracht lichamelijke opvoeding, zij vertelt: “Ik dacht eerst: wat gek, ramen in de gymzaal. Dat zie je niet zo snel. Maar eigenlijk is dat best wel leuk! Zo krijg je ook een beetje mee wat er buiten gebeurt.”

Sportvoorziening voor de wijk

De school is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de sportvoorzieningen. “De gymzaal krijgt echt een wijkfunctie,” vertelt directeur Alinda Koerts. “We vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd kunnen blijven plakken en alle wijkbewoners kennis kunnen maken met de verschillende sportverenigingen. En dat kan nu! ”

Opening

Op 14 november 2022 is de gymzaal officieel geopend. Bekijk hieronder de gymzaal en lees meer over de opening.

Lees ook

Bekijk hier het nieuwsartikel over de officiële opening van Gymzaal Korreweg.
Bekijk hier het nieuwsartikel over de bouw van Gymzaal Korreweg.

Media

Video opening Gymzaal Korreweg