Ga naar de inhoud

IKC Borgman Oosterpark

Afgerond

Het IKC (integraal kindcentrum) Borgman Oosterpark biedt onderwijs en opvang onder één dak voor kinderen van nul tot dertien jaar. Er wordt lesgegeven door leerkrachten van Openbaar Onderwijs Groningen en SKSG verzorgt de kinderopvang. Vóór de nieuwbouw werd er lesgegeven op twee verschillende locaties. Die gebouwen waren gedateerd en voldeden niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Daarnaast kon men in de traditionele schoolgebouwen niet werken volgens de moderne onderwijsvisie van de scholen. Zo ontstonden er plannen voor een nieuw gebouw, dat aan alle wensen zou voldoen.

Samenwerking

Beide scholen hebben een duidelijke visie op het belang van een samenwerking in de vorm van een IKC. Zo biedt een IKC de mogelijkheid om voorzieningen te delen en vindt de voor- en naschoolse opvang op dezelfde locatie plaats als het onderwijs. Ook wordt er opvang geboden aan jonge kinderen vanaf nul jaar. Zodra zij – een paar jaar later – voor het eerst naar groep één gaan, zijn ze al gewend aan de locatie. Sterker nog, peuters mogen soms al meedraaien met bepaalde programma’s van de basisschool.

Open ruimtes en duurzaamheid

Tom Warmels is beleidsadviseur bij Openbaar Onderwijs Groningen. Hij vertelt over de nieuwbouw: “Het gebouw heeft een open plattegrond, waarbij de nadruk minder ligt op de lokalen en meer op de open ruimtes. Dat is iets wat helemaal past bij de onderwijsvisie van de scholen; kinderen beginnen de dag in hun stamgroep en maken de rest van de dag gebruik van alle ruimte die er op de leerpleinen is. Ze krijgen letterlijk de ruimte om zich te ontwikkelen. De school is een mooie voorziening voor de kinderen in de wijk, die ook nog eens erg duurzaam is. Met een warmtepomp, zonnepanelen, led-verlichting en natuurlijk goede mechanische ventilatie voldoet het gebouw helemaal aan de eisen van nu. Ook is de school aardbevingsbestendig. Kortom, echt een vooruitgang ten opzichte van de oude gebouwen.”

Aansluiting met de wijk

Bij de bouw van de nieuwe school werd rekening natuurlijk gehouden met de omgeving en een positieve invloed op de Oosterparkwijk. Zo biedt de nieuwe locatie niet alleen ruimte voor 400 kinderen, maar staan er ook nieuwe appartementen naast de school en is het voetbalveld als openbare voorziening echt een verrijking voor de wijk. Wethouder Carine Bloemhoff vindt het nieuwe gebouw de wow-factor hebben. Bloemhoff vertelt: “Wat heel mooi is, is de openbare ruimte eromheen. Dat het mooi groen is, dat het aan een park ligt en dat kinderen lekker kunnen spelen buiten. Dat is belangrijk.”

Oplevering (video)

In augustus 2021 is de nieuwe school in gebruik genomen. “Het is prachtig om hier met Openbaar Onderwijs Groningen en met de kinderopvang SKSG in een spiksplinternieuw gebouw te zitten,” vertelt directrice Laura Schaap in de video. “Open ruimtes, minder klaslokalen en heel veel ruimte om hun talenten te ontdekken.”

Lees ook

Bekijk hier het nieuwsartikel over de officiële opening van IKC Borgman Oosterpark.

Media

Opening nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark
Gro Up - Borgman Oosterpark - Afgerond