Ga naar de inhoud

De Wiardt

Afgerond

In het voorjaar van 2021 is MFA De Wiardt opgeleverd en in gebruik genomen. De plannen voor een MFA (multifunctionele accommodatie) zijn al een hele tijd terug gemaakt. Basisschool De Tamarisk kwam destijds in aanmerking voor een nieuwe school. Directeur Henk Huisinga vertelt over de totstandkoming: “Het verhaal is jaren geleden begonnen toen we samen met de directeur van Kids First – toentertijd Hans Wijma – om de tafel zijn gegaan om te kijken of we niet iets konden doen met een doorgaande leerlijn. Het leek ons zo mooi om kinderopvang en onderwijs te combineren.” Door contact met elkaar te zoeken zijn er uiteindelijk plannen ontstaan om de MFA ook daadwerkelijk te realiseren.

Doorgaande leerlijn

In het gebouw vind je basisschool De Tamarisk, kinderopvang Kids First en de wijkbibliotheek van het Forum Groningen. Deze drie partijen vullen elkaar mooi aan: “Om voor een goede doorgaande leerlijn te kunnen zorgen, heeft Kids First zich gecommitteerd aan onze onderwijsopvattingen. Alle pedagogisch medewerkers hebben bijvoorbeeld een Daltonopleiding gevolgd,” vertelt directeur Huisinga. “Wel zijn we beide verantwoordelijk van onze eigen afdeling. Kids First is namelijk goed in opvang; wij in onderwijs. Daarin vinden we elkaar en vullen we elkaar aan.”

De basisschool was heel nauw betrokken bij het ontwerp van De Wiardt, waardoor het ontwerp van het gebouw bijdraagt aan het realiseren van de doorlopende leerlijn. Op de begane grond vind je bijvoorbeeld alle kinderen van nul tot vijf jaar. De kinderen ontmoeten elkaar op het Daltonplein, dat de peuters met de groepen verbindt. Annette Koops was vanuit de gemeente projectleider voor De Wiardt en vertelt over de doorgaande leerlijn: “De peuters die straks naar de basisschool gaan, kunnen af en toe eens om de hoek kijken wat daar gebeurt. Ze worden geleidelijk meegenomen in de leercurve. En daar draagt het gebouw aan bij.”

Multifunctioneel

Verder is er veel aandacht besteed aan goede sportvoorziening op de locatie. Projectleider Koops is trots op de sportvoorziening: “De sportzaal bestaat uit twee gymzalen, waar De Tamarisk in gymt met hun leerlingen. Daarnaast maken andere scholen er gebruik van en worden de zalen in de avonduren gebruikt door Sport050. De sportzaal is een separaat gebouw, maar de twee gebouwen stralen wel eenheid uit. Het is écht een multifunctionele accommodatie.”

De Wiardt is dus aanwinst voor de hele wijk. Niet alle kinderen in de omgeving groeien kansrijk op en juist dan is zo’n mooie locatie een duwtje in de rug. “We zijn eigenlijk van alle gemakken voorzien om de kinderen zich te kunnen laten ontwikkelen; van leerpleinen tot technieklokaal,” vertelt Huisinga. “Ik denk dat er geen betere plek zou zijn voor deze school, dan in deze wijk. We willen het gebouw daarom ook niet voor onszelf houden, maar echt delen. En aan het eind van de dag zie je oudere buurtbewoners op de bewegingsapparatuur op het plein bezig. En in het gebouw vinden allerlei activiteiten plaats, van koken tot praatgroepen.”

Wijkbibliotheek

Ook de combinatie met de wijkbibliotheek is een geweldige keuze geweest, vindt Huisinga: “Ze organiseren bijvoorbeeld allerlei workshops waaraan onze kinderen mogen deelnemen. Het is een verrijking van het onderwijs.” Daarnaast is het volgens projectleider Koops een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud. Kinderen die er hun boekje lezen en ouderen die een boek komen lenen of een kopje koffie doen ontmoeten elkaar.

Geborgenheid en rust

“Voordat we verhuisden waren de ouders ook heel erg blij met de geborgenheid van onze eigen, oude school. En toen zei ik altijd: ‘geborgenheid zit niet in stenen, maar in mensen’. Maar ik kom daar toch wel een beetje van terug. Het is wel héél prettig om zo’n mooi gebouw te hebben. En we merken ook aan onze kinderen dat het ze heel veel rust geeft,” sluit directeur Huisinga af.