Ga naar de inhoud

Rondleiding op de bouwplaats van de Peter Petersenschool

De Peter Petersenschool in Haren krijgt een splinternieuwe aanbouw: het gebouw wordt uitgebreid met onder andere drie nieuwe lokalen, een leerplein en een speellokaal. Daarnaast is het bestaande gebouw volledig opgeknapt en verduurzaamd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanbouw. Bekijk de video in dit artikel voor een rondleiding over de bouwplaats.

Splinternieuwe aanbouw 

De Peter Petersenschool in Haren is populair en in de voorgaande jaren is het aantal leerlingen toegenomen. De piek in de groei is opgevangen in het voormalige Visio-gebouw. Dat gebouw verkeerde in een slechte staat en vormde geen duurzame oplossing. Daarom heeft de gemeente Groningen besloten dat de school toe is aan een aanbouw. BCN Groep is door de gemeente aangesteld om het project en de bouw te begeleiden. Bij een bouwproject zijn namelijk veel partijen betrokken: van architect tot constructeur, aannemer en installateur. Alle werkzaamheden moeten goed op elkaar aansluiten. 

Bestaande bouw

De aanbouw is gecombineerd met een flinke opknapbeurt van de bestaande bouw. Het plan voor de renovatie is zo gemaakt dat het onderwijs nog beter tot zijn recht komt. Er is een verduurzamingsslag gemaakt, het gebouw is volledig energieneutraal en er liggen nieuwe vloeren. Ook is er per leslokaal een decentrale luchtbehandelingskast geplaatst. Arie Paarhuis is bouwmanager bij BCN Groep, hij vertelt: “Die luchtbehandelingskasten zijn bedoeld om de lokalen fris te houden. Bij veel CO2-uitstoot zal deze opschakelen en ervoor zorgen dat je nooit boven een grenswaarde komt.” Van de opgeknapte lokalen wordt alweer volop gebruikgemaakt.

Aanbouw

Nu de werkzaamheden in het bestaande gebouw klaar zijn, is de aanbouw in volle gang. Silvan Blokzijl, projectmanager bij BCN Groep, vertelt: “Het oude Visio-gebouw waar de school gebruik van maakte is gesloopt en de buitenmuren van de aanbouw staan al. Rond oktober wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt.” 

De aanbouw bestaat uit drie lokalen, een leerplein met podium, een speellokaal, een nieuwe toiletgroep en natuurlijk een lerarenkamer. Ook worden de bestaande bouw en nieuwbouw met elkaar verbonden, waardoor er een wissellokaal ontstaat, dat eventueel kan worden ingezet als een vierde extra lokaal. Op dit moment ligt de vloer van de begane grond en worden er houtskeletwanden geplaatst. 

Buitenzijde

De gevel van de aanbouw wordt voorzien van een houten lattengevel, ontworpen door KAW architecten. En ook het plein wordt mooi opgeknapt. Projectmanager Blokzijl vertelt: “Het wordt een mooi groen schoolplein, waarin de Torteltuin (vol met natuurlijke materialen) ook weer een plek krijgt. Daar zorgt een werkgroep van betrokken ouders voor. De school heeft zo’n 5000 m2 terrein, dus er is veel ruimte om een mooie speelplaats te maken.”

Leerlingen kijken mee

“Toen we begonnen met het uitgraven van de grond, zijn er natuurlijk om de bouwplaats bouwhekken geplaatst,” vertelt bouwmanager Paarhuis. “We hebben samen met de leerkrachten besproken hoe we de leerlingen bij de bouw kunnen betrekken. Dat hebben we gedaan door zoveel mogelijk open schuttingen te maken, waar de leerlingen doorheen kunnen kijken. En dat vinden ze natuurlijk alleen maar leuk!

Oplevering

Rond maart 2024 wordt het gebouw opgeleverd. Projectmanager Blokzijl vertelt: “Dan gaan we met de school en alle omwonenden en ouders een feestelijke opening doen. De aannemer Hesco Bouw wordt dan nogmaals bedankt. En dan vieren we het vooral ook met de kinderen, want ook zij zijn tijdens de bouw betrokken geweest door mee te denken en leuke input te leveren.”