Ga naar de inhoud

Update SWS Meeroevers

SWS Meeroevers krijgt een geweldige, nieuwe school in Meerstad. Op dit moment maakt de school gebruik van tijdelijke huisvesting. De komende maanden wordt er een architect gekozen die het ontwerp van de school mag maken. Waarschijnlijk kan het nieuwe gebouw eind 2025 voor het eerst echt worden gebruikt.

Onderzoek naar hoe de school eruit moet komen te zien

In april 2022 is er een locatie voor de nieuwbouw van SWS Meeroevers gekozen. Sindsdien zijn er verschillende sessies georganiseerd met gebruikers, stedenbouwers en de gemeente, om te verkennen hoe het gebouw en de buitenruimte eruit moeten komen te zien. Daar zijn twee modellen uitgekomen. Die worden samen met alle eisen van de school aangeleverd bij de architectenbureaus.

Alleen een weiland

Op de plek van de nieuwe school is nu alleen nog maar een groot weiland. “Nou lijkt het heel makkelijk om te bouwen in de wei, omdat alles kan,” vertelt Remco Bresser, projectleider gemeente Groningen. “Maar het maakt ook dat je heel veel keuzes te maken hebt, omdat er geen kaders zijn. Daarom hebben we besloten om de eisen vanuit de school en het stedenbouwkundige plan te laten uittekenen in een getekend programma van eisen.”

Architectenselectie

De komende periode staat in het teken van de architectenselectie. Dat gebeurt in de vorm van een Europese aanbesteding: de opdracht wordt gepubliceerd, en alle architectenbureaus die aan een aantal minimumeisen voldoen, mogen zich aanmelden voor de selectie. “We vragen de bureaus onder meer om een moodboard te maken bij de plannen die er nu liggen,” vertelt Bresser. “Op basis van de inzendingen maken we een selectie van bureaus die de eerste schetsontwerpen mogen maken. Daarna pas wordt de architect gekozen met wie het ontwerp van de school wordt uitgewerkt.

Kinderen denken mee

Samen met de architect wordt straks gekeken hoe de kinderen mee kunnen denken over het ontwerp van de school. Directeur Harm Wolthuis licht toe: “Deze school staat er over tweehonderd jaar nog. Dus we geven echt een cadeau aan de kinderen van nu én van de toekomst. Dus daar nemen we de kinderen heel graag in mee.”

Planning en informatie

Voor de zomer moeten de eerste ontwerpen klaarliggen en na de zomer wordt een definitief ontwerp opgesteld. In het najaar van 2024 kan er daadwerkelijk worden gestart met de bouw. En de oplevering staat eind 2025 gepland. In de omgeving van de school worden plannen gemaakt voor een multifunctionele ‘buurtschuur’, supermarkt en medisch centrum. Voor omwonenenden worden regelmatig informatieavonden georganiseerd over alle plannen. Ouders van kinderen die les krijgen op SWS Meeroevers ontvangen om de week een update via de nieuwsbrief van de school.