Ga naar de inhoud

Update bouw Gymzaal Korreweg

Aan de Molukkenstraat/Korreweg wordt een nieuwe gymzaal gebouwd, naast OBS Karrepad. Eind 2019 brandde de oude gymzaal af; sindsdien is er gewerkt aan plannen voor een nieuwe sportvoorziening. Als alles volgens planning verloopt, wordt de locatie in oktober 2022 opgeleverd. En wordt de gymzaal dus in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Locatie

De zaal wordt gebouwd op dezelfde locatie, maar niet op precies dezelfde plek. De nieuwe gymzaal wordt namelijk een slag groter dan de oude. Dat komt door de nieuwe eisen waaraan de voorziening moet voldoen. Als de gymzaal op de oude plek had moeten worden teruggeplaatst, hadden de naastgelegen schoolgebouwen ook compleet verbouwd moeten worden. En dat was niet wenselijk. “We merkten ook dat er door het verdwijnen van de oude gymzaal ineens veel meer lucht in het schoolplein kwam, omdat er een doorkijk was naar de Korreweg. Het besluit om niet op dezelfde plek terug te bouwen ontstond dus aan de ene kant omdat de bouwkavel te klein was, maar ook omdat het de school een hele andere uitstraling geeft,” vertelt Annette Koops, projectleider van de gemeente Groningen.

Natuurrijke omgeving

Het was wel even puzzelen om een geschikte locatie te vinden, dicht bij de school. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden waar een locatie uitkwam waar iedereen tevreden mee was: de school, Sport050 én de gemeente. De gymzaal wordt nu gebouwd naast de bovenbouw, vlak tegen het Molukkenplantsoen aan. De enkele bomen die op die plek moesten worden gekapt, worden teruggeplaatst op het schoolplein.

De locatie van de nieuwe gymzaal bevindt zich in een bijzonder gebied, waarbij extra maatregelen moeten worden genomen met het oog op de natuur en ecologie. Daarom worden er bijvoorbeeld nestkasten aan de gevel bevestigd en worden er extra openingen in de gevel gerealiseerd. Zo biedt het gebouw niet enkel huisvesting voor de sportende leerlingen, maar ook voor de vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen uit de omgeving.

Wijkfunctie

De school is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de sportvoorzieningen. “De gymzaal krijgt echt een wijkfunctie,” vertelt directeur Alinda Koerts. “We willen kinderen zo laagdrempelig mogelijk aan het sporten krijgen. We vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd kunnen blijven plakken en kennismaken met de verschillende sportverenigingen.”

Tijdelijke gymlessen in Hoogkerk

Meester Guido van Sluis geeft les aan groep vier en vertelt dat de kinderen nu tijdelijk met de bus naar een andere gymzaal moeten. Toni zit bij de meester in de klas en vindt het fijn als de gymzaal straks weer op het eigen plein staat: “Dan hoef ik niet meer helemaal met de bus naar Hoogkerk.” Met als gevolg dat ze nóg langer in de touwen kan slingeren. “Het is gewoon heel belangrijk dat ze gewoon lekker hun energie kwijt kunnen,” vertelt meester Van der Sluis. “Als ze meer bewegen, dan gaat het in de klas ook weer fijner.”

Een kijkje bij de bouwplaats

De leerlingen zijn vooral heel nieuwsgierig naar wat er gebouwd wordt, vertelt de meester: “Ik sta vaak met de leerlingen een balletje te trappen op het voetbalveldje dat grenst aan de bouwplaats. Nu alles opengebroken is staan er vaak kinderen te kijken. En dan hebben ze natuurlijk veel vragen over hoe ver ze zijn met het bouwen en hoe groot de gymzaal precies wordt.”

“Ik word zelf altijd wel heel blij als ik die hekken zie,” vult de directeur aan. “Het gaat zo mooi worden en het gaat onze school ook weer zo’n boost geven als we gewoon onze eigen gymzaal hebben.”

Meer informatie

Meer lezen over de Gymzaal Korreweg? Ga naar het projectartikel.

Video start van de bouw Gymzaal Korreweg