Ga naar de inhoud

Voorbereiding nieuwbouw Het Mozaïek

Basisschool Het Mozaïek – school met de Bijbel – in Haren is al een paar jaar bezig met de voorbereiding van de verduurzaming en renovatie van het schoolgebouw. Ze begonnen in 2018. Toen duidelijk werd dat Haren binnen de gemeente Groningen zou gaan vallen, is ervoor gekozen om nog even halt te houden met de planvorming. Vanuit het scholenplan van Groningen bleek het Mozaïek uiteindelijk recht te hebben op een uitbreiding met een extra lokaal. Die uitbreiding, in combinatie met een aantal subsidies en een investering vanuit NoorderBasis (de vereniging waar de school deel van uit maakt), zorgt ervoor dat de school een mooie verbouwing in het vooruitzicht heeft. “Het was een lang voortraject. Uiteindelijk hebben we nu een goede plattegrond met uitbreiding waar we onderwijskundig van zeggen: nu kunnen we weer vooruit,” zegt Tiemen Oosterhoff, directeur huisvesting bij NoorderBasis. Hij is door de gemeente aangesteld als bouwheer voor het project.

Metamorfose

Over de status van de verbouwing vertelt Oosterhoff: “Op dit moment zijn de impressies voor de buitenkant door de architect klaargemaakt. We vragen een bouwvergunning aan en hopen snel kunnen te gaan aanbesteden.” Ondertussen wordt de tijdelijke huisvesting in het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Linde gereed gemaakt. Want naast de uitbreiding met een lokaal ondergaat de school echt een metamorfose: nieuwe plafonds, een klimaatinstallatie, nieuwe vloeren, de gevel gaat er gedeeltelijk af en het gebouw wordt helemaal geïsoleerd. De verwachting is dat het gebouw eind 2022 klaar is voor gebruik.

Openheid en transparantie

Openheid en transparantie zijn voor de school belangrijk en daar draagt de verbouwing aan bij. Er gaan meerdere wanden uit en wordt er een grote lesruimte gerealiseerd. “Daardoor wordt de school veel opener en kunnen we realiseren dat de teamkamer en de kamer van de directeur beter zichtbaar zijn. Zodat de directeur de school ook meer kan overzien. Als ouders binnenkomen met de kinderen kunnen ze straks direct het team zien. Dat is natuurlijk erg fijn,” beschrijft Oosterhoff.

“Het karakter van onze school komt naar voren in de reactie op onze kinderen en elkaar. Het is de denkwijze die daarin belangrijk is,” vertelt Ad van Deursen, directeur van de school. “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd, veilig en geborgen voelen. We zijn een school met de Bijbel, dat is natuurlijk niet afhankelijk van het gebouw; overal zouden deze vorm van omgaan met kinderen en ons gedachtengoed kunnen blijven bestaan. Maar, het is wel erg fijn als het gebouw straks bijdraagt aan het onderwijsconcept en de manier van lesgeven.” En met de open en transparante nieuwe school zoals deze, ziet directeur Van Deursen dat helemaal zitten.

Geschiedenis van de school

Ook basisschoolleerling Kris uit groep acht is blij dat de school wordt opgeknapt, ondanks dat hij de school nu ook al heel leuk vindt. “De onderkant van het klimrek is verrot,” benoemt Kris. Hij vindt het fijn dat er voor zijn schoolgenootjes straks een nieuw schoolplein staat met mooie toestellen. Ook al krijgt hij zelf geen les meer in het nieuwe gebouw.

En nu er veranderingen aan zitten te komen, heeft Kris zijn spreekbeurt over de geschiedenis van de school gehouden. De meeste informatie die hij heeft gevonden, heeft hij aan Meester Nico Oudman te danken, zo zegt hij zelf. Gesterkt door een hele boel krantenknipsels vertelde hij Kris over het verleden van de school.

Zo weet Kris te vertellen dat de school heel vroeger, toen die nog niet zo lang bestond, helemaal nog geen kleuterlokaal had. Dat is er later pas bij gekomen. Toen de school gehuisvest was in de kerk De Hoeksteen, kwamen er op den duur ook kleuterklassen bij. En nu – in 2022 – zijn we druk bezig om de kleuters nóg beter bij de school te betrekken. Directeur Ad van Deursen vertelt over de veranderingen: “Nu zit er nog een kamertje tussen de twee kleuterlokalen en de rest van de school, die gaan we weghalen. Zo verbinden we de twee delen, dat vinden we erg belangrijk.”