Ga naar de inhoud

Vooruitzicht nieuwe school OBS De Driebond in Engelbert

Nabij het dorp Engelbert, waar de OBS De Driebond staat, wordt druk gewerkt aan een nieuw stadsdeel van de wijk Groningen genaamd Meerstad. Er lagen plannen om de school in Engelbert te sluiten. De huidige school moest aardbevingsbestendig worden gemaakt en paste functioneel niet meer bij de eisen van nu. Nieuwe scholen werden nabijgelegen gebouwd en het leerlingaantal op De Driebond liep toentertijd terug. Maar, ouders en andere betrokkenen uit het dorp hebben enorm hun best gedaan om de besturen en de gemeente Groningen te motiveren om de school open te houden. En dat is gelukt! Het resultaat is een hele nieuwe school, die gebouwd wordt nabij het MFC (multifunctioneel centrum) in Engelbert. De aannemer is gestart met de bouw; de verwachting is dat de school na de zomervakantie van 2022 wordt opgeleverd en in gebruik kan worden genomen.

Multifunctioneel

“De Driebond is een kleine dorpsschool, waarbij de betrokkenheid van ouders heel erg groot is,” vertelt directeur Wieke Zondervan. Het bestaande gebouw staat eigenlijk op een hele mooie plek voor een school. Alleen is de locatie niet groot genoeg om huisvesting te verzorgen waar alle leerlingen gebruik van kunnen maken. Daarom is ervoor gekozen om de school te bouwen bij het bestaande MFC. “En dat is eigenlijk ook een hele logische keuze, omdat daar het hele maatschappelijke programma samenkomt: je vindt er nu de gymzaal, de kinderopvang, de kantines van de voetbalvereniging en een aantal extra ruimtes waar verenigingen gebruik van maken. Dus ook bij eventuele uitbreiding of krimp zijn er daar prachtige kansen om van elkaars ruimte gebruik te maken,” geeft Thijs Stam aan. Stam is projectleider vanuit de gemeente.

Verkeer

Bij de planvorming is veel zorg besteed aan het verkeer. “Met de komst van de school bij het MFC krijgen we te maken met meer verkeersintensiteit. Omdat veel kinderen worden gehaald en gebracht. Dat moet natuurlijk goed en veilig georganiseerd zijn. En daarom hebben we in het project niet alleen de realisatie van de school zitten, maar ook een nieuwe entree met een nieuwe parkeerplaats en alles wat daarbij hoort,” vertelt projectleider Stam.

Meer leermogelijkheden

“Natuurlijk gaan we het oude gebouwtje ook wel missen. Want het was een fijne plek om in te werken, juist omdat het betrekkelijk klein was. Maar het nieuwe gebouw is natuurlijk veel moderner en past beter bij de visie en bij de kernwaarden van Dalton,” legt directeur Zondervan uit. “De oude school was traditioneel gebouwd, met een aantal lokalen en een hele smalle gang. Er is wel honderd jaar in lesgegeven. Het hele onderwijs speelde zich in de klas af; er waren geen extra ruimtes om samen te werken. In het nieuwe gebouw krijgen de kinderen meer mogelijkheden om ook buiten de klas onderzoekend te gaan leren.”

Een uniek ontwerp

“Het is een heel leuk ontwerp geworden,” vervolgt Zondervan. “Het zijn als het ware allemaal kleine aaneengeschakelde huisjes, die samen de school vormen. Dat past goed in ons dorp. Ook de oude school leek op twee huisjes die aan elkaar waren gekoppeld.” Verder wordt de plattegrond van de school gekenmerkt door een centrale groepsruimte waar de klaslokalen omheen liggen. Vanuit ieder klaslokaal is er uitzicht op de groepsruimte. Iets dat goed past bij het Daltononderwijs dat De Driebond geeft.

“Ik ben er trots op dat het lukt om de school in Engelbert te behouden. Daar begint het eigenlijk mee. En ik ben er trots op dat we echt een uniek ontwerp hebben. Een onderscheidend ontwerp waar niet een andere van is,” eindigt projectleider Stam.